Τρένο προς Πεδινό: δρομολόγια, τιμές και εισιτήρια