Δρομολόγια Τρένων Ελλάδα

Επίσημος σύντροφος

Αθήνα


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Τρένα Θεσσαλονίκη - Αθήνα - 4 ω 24 λεπτά 5 08:27 17:15 304 km
Τρένα Peiraiéfs - Αθήνα - 33 λεπτά 72 06:44 00:17 8 km
Τρένα Λάρισα - Αθήνα - 2 ω 59 λεπτά 4 12:40 18:40 216 km
Τρένα Αχαρνές - Αθήνα - 44 λεπτά 53 07:05 01:36 12 km
Τρένα Τρίκαλα - Αθήνα - 3 ω 38 λεπτά 2 18:01 18:01 243 km
Τρένα Πάτρα - Αθήνα - 4 ω 34 λεπτά 34 08:30 21:25 176 km
Τρένα Βόλος - Αθήνα - 4 ω 48 λεπτά 12 08:50 19:40 168 km
Τρένα Σέρρες - Αθήνα - 8 ω 20 λεπτά 3 13:29 13:29 346 km
Τρένα Αλεξανδρούπολη - Αθήνα - 13 ω 40 λεπτά 2 07:59 07:59 369 km
Τρένα Λαμία - Αθήνα - 3 ω 5 λεπτά 36 08:05 19:05 152 km

Θεσσαλονίκη


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Τρένα Peiraiéfs - Θεσσαλονίκη - 8 ω 24 06:44 16:44 306 km
Τρένα Λάρισα - Θεσσαλονίκη - 1 ω 31 λεπτά 6 07:51 20:21 120 km
Τρένα Βόλος - Θεσσαλονίκη - 3 ω 42 λεπτά 6 08:50 19:40 143 km
Τρένα Καβάλα - Θεσσαλονίκη - - - - - 129 km

Peiraiéfs


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Τρένα Αθήνα - Peiraiéfs - 15 λεπτά 68 08:19 01:01 8 km
Τρένα Άνω Λιόσια - Peiraiéfs - 35 λεπτά 18 08:02 01:02 16 km
Τρένα Ασπρόπυργος - Peiraiéfs - 42 λεπτά 17 07:55 23:55 13 km
Τρένα Μεταμόρφωση - Peiraiéfs - 31 λεπτά 8 09:38 02:13 17 km
Τρένα Μέγαρα - Peiraiéfs - 58 λεπτά 18 07:39 23:39 26 km
Τρένα Θεσσαλονίκη - Peiraiéfs - 4 ω 52 λεπτά 5 08:27 20:15 306 km
Τρένα Πάτρα - Peiraiéfs - 4 ω 54 λεπτά 18 08:25 21:25 170 km
Τρένα Λάρισα - Peiraiéfs - 3 ω 28 λεπτά 3 03:40 18:40 216 km
Τρένα Αχαρνές - Peiraiéfs - 37 λεπτά 22 08:33 23:36 17 km
Τρένα Βόλος - Peiraiéfs - 5 ω 18 λεπτά 7 08:50 19:40 168 km

Λάρισα


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Τρένα Αθήνα - Λάρισα - 5 ω 28 λεπτά 22 06:56 17:22 216 km
Τρένα Θεσσαλονίκη - Λάρισα - 1 ω 30 λεπτά 6 07:35 19:19 120 km
Τρένα Αχαρνές - Λάρισα - 5 ω 17 λεπτά 7 07:05 17:05 207 km
Τρένα Βόλος - Λάρισα - 48 λεπτά 7 08:50 23:40 54 km
Τρένα Τρίκαλα - Λάρισα - 1 ω 20 λεπτά 1 18:01 18:01 56 km
Τρένα Πάτρα - Λάρισα - 9 ω 8 08:30 14:25 166 km
Τρένα Peiraiéfs - Λάρισα - 5 ω 56 λεπτά 20 06:44 16:44 216 km
Τρένα Χαλκίδα - Λάρισα - 5 ω 36 λεπτά 7 07:25 16:25 166 km
Τρένα Σέρρες - Λάρισα - 5 ω 2 13:29 13:29 187 km
Τρένα Αλεξανδρούπολη - Λάρισα - 10 ω 13 λεπτά 2 07:59 07:59 323 km

Αχαρνές


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Τρένα Αθήνα - Αχαρνές - 1 ω 1 λεπτά 88 06:30 23:51 12 km
Τρένα Θεσσαλονίκη - Αχαρνές - 4 ω 44 λεπτά 4 11:15 21:15 293 km
Τρένα Λάρισα - Αχαρνές - 2 ω 52 λεπτά 3 03:40 18:40 207 km
Τρένα Τρίκαλα - Αχαρνές - 6 ω 32 λεπτά 6 09:16 20:31 236 km
Τρένα Χαλκίδα - Αχαρνές - 1 ω 7 λεπτά 24 07:25 00:25 44 km
Τρένα Πάτρα - Αχαρνές - 5 ω 31 λεπτά 40 08:25 18:15 176 km
Τρένα Peiraiéfs - Αχαρνές - 1 ω 29 λεπτά 65 06:44 23:17 17 km
Τρένα Βόλος - Αχαρνές - 5 ω 37 λεπτά 7 08:50 20:40 158 km
Τρένα Λαμία - Αχαρνές - 5 ω 42 λεπτά 41 08:05 20:05 145 km
Τρένα Ηράκλειο, Αττική - Αχαρνές - 57 λεπτά 16 08:36 00:36 4 km

Βόλος


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Τρένα Λάρισα - Βόλος - 48 λεπτά 7 07:53 00:45 54 km
Τρένα Βελεστίνο - Βόλος - 16 λεπτά 7 08:25 01:17 17 km
Τρένα Στεφανοβίκειο - Βόλος - 23 λεπτά 8 08:18 01:10 21 km
Τρένα Αρμένιο - Βόλος - 26 λεπτά 8 08:15 02:07 25 km
Τρένα Μεγάλο Μοναστήρι - Βόλος - 23 λεπτά 8 08:18 02:10 24 km
Τρένα Αθήνα - Βόλος - 5 ω 58 λεπτά 31 06:56 20:22 168 km
Τρένα Θεσσαλονίκη - Βόλος - 3 ω 47 λεπτά 16 07:35 22:40 143 km
Τρένα Πάτρα - Βόλος - 9 ω 30 λεπτά 19 08:25 17:25 162 km
Τρένα Peiraiéfs - Βόλος - 6 ω 26 λεπτά 27 06:44 19:44 168 km
Τρένα Αχαρνές - Βόλος - 6 ω 23 λεπτά 9 07:05 19:05 158 km