Δρομολόγια λεωφορείων Ελλάδα

Επίσημος σύντροφος

Αθήνα


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Λεωφορείο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - - - - - 304 km
Λεωφορείο Peiraiéfs - Αθήνα - - - - - 8 km
Λεωφορείο Λάρισα - Αθήνα - - - - - 216 km
Λεωφορείο Αχαρνές - Αθήνα - - - - - 12 km
Λεωφορείο Τρίκαλα - Αθήνα - - - - - 243 km
Λεωφορείο Πάτρα - Αθήνα - - - - - 176 km
Λεωφορείο Βόλος - Αθήνα - - - - - 168 km
Λεωφορείο Σέρρες - Αθήνα - - - - - 346 km
Λεωφορείο Αλεξανδρούπολη - Αθήνα - - - - - 369 km
Λεωφορείο Λαμία - Αθήνα - - - - - 152 km

Θεσσαλονίκη


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Λεωφορείο Peiraiéfs - Θεσσαλονίκη - 7 ω 15 λεπτά 1 19:00 02:15 306 km
Λεωφορείο Λάρισα - Θεσσαλονίκη - 1 ω 45 λεπτά 1 00:30 02:15 120 km
Λεωφορείο Βόλος - Θεσσαλονίκη - 2 ω 50 λεπτά 1 12:30 15:20 143 km
Λεωφορείο Καβάλα - Θεσσαλονίκη 15 € 2 ω 35 λεπτά 3 10:00 19:00 129 km

Peiraiéfs


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Λεωφορείο Αθήνα - Peiraiéfs - - - - - 8 km
Λεωφορείο Άνω Λιόσια - Peiraiéfs - - - - - 16 km
Λεωφορείο Ασπρόπυργος - Peiraiéfs - - - - - 13 km
Λεωφορείο Μεταμόρφωση - Peiraiéfs - - - - - 17 km
Λεωφορείο Μέγαρα - Peiraiéfs - - - - - 26 km
Λεωφορείο Θεσσαλονίκη - Peiraiéfs - 7 ω 15 λεπτά 1 14:15 21:30 306 km
Λεωφορείο Πάτρα - Peiraiéfs - - - - - 170 km
Λεωφορείο Λάρισα - Peiraiéfs - 5 ω 10 λεπτά 1 04:30 09:40 216 km
Λεωφορείο Αχαρνές - Peiraiéfs - - - - - 17 km
Λεωφορείο Βόλος - Peiraiéfs - 4 ω 30 λεπτά 1 17:00 21:30 168 km

Λάρισα


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Λεωφορείο Αθήνα - Λάρισα - - - - - 216 km
Λεωφορείο Θεσσαλονίκη - Λάρισα - 1 ω 45 λεπτά 1 14:15 16:00 120 km
Λεωφορείο Αχαρνές - Λάρισα - - - - - 207 km
Λεωφορείο Βόλος - Λάρισα - 45 λεπτά 1 12:30 13:15 54 km
Λεωφορείο Τρίκαλα - Λάρισα - - - - - 56 km
Λεωφορείο Πάτρα - Λάρισα - - - - - 166 km
Λεωφορείο Peiraiéfs - Λάρισα - 5 ω 30 λεπτά 1 19:00 00:30 216 km
Λεωφορείο Χαλκίδα - Λάρισα - - - - - 166 km
Λεωφορείο Σέρρες - Λάρισα - - - - - 187 km
Λεωφορείο Αλεξανδρούπολη - Λάρισα - - - - - 323 km

Αχαρνές


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Λεωφορείο Αθήνα - Αχαρνές - - - - - 12 km
Λεωφορείο Θεσσαλονίκη - Αχαρνές - - - - - 293 km
Λεωφορείο Λάρισα - Αχαρνές - - - - - 207 km
Λεωφορείο Τρίκαλα - Αχαρνές - - - - - 236 km
Λεωφορείο Χαλκίδα - Αχαρνές - - - - - 44 km
Λεωφορείο Πάτρα - Αχαρνές - - - - - 176 km
Λεωφορείο Peiraiéfs - Αχαρνές - - - - - 17 km
Λεωφορείο Βόλος - Αχαρνές - - - - - 158 km
Λεωφορείο Λαμία - Αχαρνές - - - - - 145 km
Λεωφορείο Ηράκλειο, Αττική - Αχαρνές - - - - - 4 km

Βόλος


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Λεωφορείο Λάρισα - Βόλος - 1 ω 1 16:00 17:00 54 km
Λεωφορείο Βελεστίνο - Βόλος - - - - - 17 km
Λεωφορείο Στεφανοβίκειο - Βόλος - - - - - 21 km
Λεωφορείο Αρμένιο - Βόλος - - - - - 25 km
Λεωφορείο Μεγάλο Μοναστήρι - Βόλος - - - - - 24 km
Λεωφορείο Αθήνα - Βόλος - - - - - 168 km
Λεωφορείο Θεσσαλονίκη - Βόλος - 2 ω 45 λεπτά 1 14:15 17:00 143 km
Λεωφορείο Πάτρα - Βόλος - - - - - 162 km
Λεωφορείο Peiraiéfs - Βόλος - - - - - 168 km
Λεωφορείο Αχαρνές - Βόλος - - - - - 158 km