Τρένο προς Νέο Πετρίτσι: δρομολόγια, τιμές και εισιτήρια