Τρένο προς Κόρινθος: δρομολόγια, τιμές και εισιτήρια