ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις (GTC) για τη χρήση της πύλης Virail

1. Γενικός

(1) Το Virail GmbH, Winsstraße 15, 10405 Βερολίνο (εφεξής αναφέρεται ως "virail") παρέχει μια τεχνική διεπαφή που επιτρέπει στους εμπορικούς και ιδιωτικούς παρόχους μεταφοράς , λεωφορείο, πτήση και carpooling) σε μια βάση δεδομένων που μπορεί να συνδεθεί με τους διάφορους ιστότοπους κράτησης των παρόχων. Οι χρήστες που αναζητούν καταλύματα (που αναφέρονται στη συνέχεια, ως ""χρήστες"") έχουν πρόσβαση σε αυτήν τη βάση δεδομένων μέσω www.virail.com ή/και άλλων ιστοσελίδων που λειτουργούν με virail και κατευθύνονται στον ιστότοπο του παρόχου της λύσης μεταφοράς για να πραγματοποιηθούν η διαδικασία κράτησης.

(2) Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ρυθμίζουν τη χρήση της βάσης δεδομένων μέσω των προαναφερθέντων ιστότοπων Virail και περιλαμβάνουν πρόσβαση από ιστοσελίδες κινητής τηλεφωνίας και οποιαδήποτε εφαρμογή (""APP"") που αναπτύχθηκε από την Virail καθώς και οποιεσδήποτε πύλες ή εφαρμογές για κινητές συσκευές που παρέχονται από τρίτους. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν αποκλειστικά. Το Virail απορρίπτει την εφαρμογή οποιωνδήποτε εναλλακτικών όρων και προϋποθέσεων που επιβάλλονται από τον χρήστη.

(3) Η χρήση όλων των ιστότοπων που διαχειρίζεται η Virail και οι παρεχόμενες βάσεις δεδομένων ("Ο ιστότοπός μας") επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Η εμπορική χρήση του ιστότοπού μας απαγορεύεται ρητά. Ο ιστότοπός μας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ψευδείς, δόλες ή κερδοσκοπικές κρατήσεις, ούτε για επιφυλάξεις για να καλύψουν τη μελλοντική ζήτηση. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, επιβεβαιώνετε να απέχετε από τις ακόλουθες ενέργειες και μέτρα χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Virail:

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας μια χειροκίνητη ή αυτοματοποιημένη διαδικασία που υπερβαίνει τον σκοπό της προσωπικής χρήσης ή τη συμπερίληψη του ιού σε δείκτη αναζήτησης. Η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων ή λογισμικού για την εξαγωγή δεδομένων από τον ιστότοπό μας (αποκαλούμενη ""απόξεση οθόνης"") απαγορεύεται για μη εμπορικούς και εμπορικούς σκοπούς.

-να παραβιάσουμε τους υφιστάμενους περιορισμούς σε επικεφαλής της αποκλεισμού ρομπότ-αποκλεισμού στον ιστότοπό μας ή να παρακάμψουν τα μέτρα που περιορίζουν ή αποτρέπουν την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

- Για να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή, λογισμικό ή πρόγραμμα που επηρεάζει ή προσπαθεί να επηρεάσει την τακτική λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας ή να εκτελέσει μια πράξη που στενά στειάζει τους διακομιστές, τον υπολογιστή ή το δίκτυο μας.

Η Virail διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει, να αναστείλει ή να περιορίσει την πρόσβαση σε όλα ή συγκεκριμένα στοιχεία της ιστοσελίδας μας κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση και με αποκλεισμό οποιασδήποτε ευθύνης.

2. Υπηρεσίες Virail για χρήστες

(1) Το Virail παρέχει μια στοχευμένη λειτουργία αναζήτησης που επιτρέπει στους χρήστες να προσδιορίσουν την καταλληλότερη προσφορά του παρόχου στη βάση δεδομένων και στη συνέχεια να προωθούν το χρήστη στον ιστότοπο αυτού του παρόχου ή να τοποθετεί τον χρήστη απευθείας σε επαφή με τον πάροχο. Επομένως, ο Virail δεν είναι ο πάροχος υπηρεσιών για οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους. Συγκεκριμένα, η χρήση των υπηρεσιών virail δεν δημιουργεί συμβόλαιο ταξιδιού πακέτου με την Virail με την έννοια του γερμανικού αστικού κώδικα του άρθρου 651Α (BGB).

(2) Όταν μια αναζήτηση επιστρέφει μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα που εμφανίζονται περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο ποσό για να εγγυηθεί τη λειτουργικότητα αναζήτησης.

(3) Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τη βάση δεδομένων Virail.

(4) Η Virail συμβουλεύει ότι οι προσφορές που δημοσιεύονται από παρόχους ενδέχεται να υπόκεινται σε προμήθεια σε περίπτωση επιτυχημένης σύμβασης κράτησης. Ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζεται αυτή η σύμβαση μεταξύ του χρήστη και του παρόχου και οποιοδήποτε περιεχόμενο στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης πρέπει να είναι σύμφωνο με το νόμο και με οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων.

(5) Η Virail μπορεί να επιτρέψει την παροχή των υπηρεσιών του από τρίτους.

(6) Καθώς η Virail παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του, ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή την επιβολή της σύμβασης. Το Virail διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την προσφορά ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

3. Η Virail δεν ευθύνεται για προσφορές ή επακόλουθες συμβάσεις κράτησης

(1) Το Virail είναι αποκλειστικά ο πάροχος τεχνικών υπηρεσιών, επιτρέποντας μόνο την αναζήτηση κατάλληλων προσφορών. Η Virail δεν θα δημοσιεύσει τις δικές του προσφορές στους προαναφερθέντες ιστότοπους, ούτε η Virail αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε προσφορές που έγιναν. Ο πάροχος έχει αποκλειστική ευθύνη για όλους και για τις προσφορές που δημοσιεύονται στους προαναφερθέντες ιστότοπους και σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο που συνδέονται με το Virail, μαζί με οποιεσδήποτε σχετικές δηλώσεις πρόθεσης. Η Virail δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή το νόμισμα των πληροφοριών που δημοσιεύτηκε από τον πάροχο, ιδιαίτερα όταν αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε μια κινητή συσκευή.

(2) Οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εισιτήρια υπάρχουν αποκλειστικά μεταξύ του παρόχου και του χρήστη. Ο Virail απαλλάσσεται από οποιονδήποτε συμβατικό κανονισμό, συμφωνία ή αξίωση που υπάρχει μεταξύ του χρήστη και οποιουδήποτε εξωτερικού πράκτορα κρατήσεων. Οι κρατήσεις διέπονται αποκλειστικά από τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις του παρόχου υπηρεσιών ή της Υπηρεσίας Μεταφορών, ιδίως όσον αφορά την ακύρωση και την απόσυρση. Ο πάροχος υπηρεσιών κρατήσεων ή ο οργανισμός μεταφορών παραμένει το μοναδικό σημείο επαφής για τις διαδικασίες κράτησης και πληρωμών, καθώς και τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη σύμβαση αυτή. Ο Virail δεν είναι σε θέση να παράσχει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα.

(3) Οι προηγούμενες παραγράφους (1) και (2) παραμένουν αποτελεσματικές, υπό την προϋπόθεση ότι και εάν ο Virail καταγράφει κρατήσεις ή έρευνες κρατήσεων ή τα σχετικά δεδομένα και τις ίδιες τις πληροφορίες, με σκοπό τη μετάδοση μιας έρευνας κράτησης ή κράτησης στον πάροχο (π.χ. εντός του πεδίου των ρητών κρατήσεων ή των εντύπων έρευνας).

(4) Οι προσφορές ενημερώνονται συνεχώς μέσω τεχνικής διεπαφής.

4. Τιμές

(1) Οι τιμές που υποδεικνύονται στις προσφορές (οι) προσδιορίζονται από τον πάροχο και μεταδίδονται στην Virail τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

(2) Η τιμή προσφοράς θεωρείται ότι είναι στην τελική τιμή για τη στέγαση, ωστόσο η ευθύνη για τη διασφάλιση ότι οι τιμές είναι κατάλληλες και ακριβείς στηρίζουν τον πάροχο. Ενώ η Virail προσπαθεί να παρουσιάσει το συνολικό κόστος της προσφοράς, οι πρόσθετες χρεώσεις μπορούν να επιβληθούν από τον ιστότοπο κράτησης του παρόχου.

5. Ευθύνη

(1) Η Virail δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ποιότητα, την πληρότητα, την αξιοπιστία ή την αξιοπιστία του παροχέα που δημιούργησε περιεχόμενο ή/και προσφορές. Συγκεκριμένα, η Virail δεν παρέχει καμία σύσταση ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επιλογή του παρόχου ή/και της προσφοράς.

(2) Η Virail δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τεχνική διαταραχή, όπου η αιτία βρίσκεται εκτός του πεδίου ευθύνης του virail ή που προκαλείται από ανωτέρη αιγίδα.

(3) Το Virail δεν εγγυάται την αδιάλειπτη πρόσβαση σε δεδομένα. Το Virail διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής τεχνικής συντήρησης όπως απαιτείται για όσο χρειάζεται.

(4) Η Virail είναι υπεύθυνη μόνο για αποζημίωση, ανεξάρτητα από τη νομική βάση, που προκαλείται από σκόπιμη πρόθεση και βαριά αμέλεια. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη για απλή αμέλεια εκτός από τις περιπτώσεις τραυματισμού της ζωής, του σώματος ή της υγείας και για αξιώσεις που προκύπτουν βάσει του νόμου περί ευθύνης του προϊόντος.

(5) Οι περιορισμοί στην ευθύνη της Virail ισχύουν επίσης για την προσωπική ευθύνη όλων των εργαζομένων, των εκπροσώπων και των αντιπροσώπων.

6. Μυστικότητα

(1) Το Virail δίνει την υψηλότερη προτεραιότητα στην προστασία των πληροφοριών του χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου Virail.

(2) Οι προσωπικές πληροφορίες παρέχονται μόνο, επεξεργασμένες και χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεση του χρήστη ή όπου επιτρέπεται η συλλογή, η επεξεργασία ή η χρήση τέτοιων δεδομένων.

7. Αλλαγές στο GTC

(1) Το Virail διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο GTC με την κατάλληλη ειδοποίηση τουλάχιστον έξι εβδομάδων. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών, η Virail θα ανακοινώσει τις αλλαγές στον ιστότοπο και θα ορίσει την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές.

(2) Όταν ο χρήστης δεν απορρίπτει αυτές τις αλλαγές εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία ανακοίνωσης, το τροποποιημένο GTC θεωρείται αποδεκτό από τον χρήστη. Οι χρήστες πρέπει να υπενθυμίσουμε αυτό στις αλλαγές στην ανακοίνωση των συνθηκών.

8. Τελικές προϋποθέσεις

(1) Εφαρμόζονται οι νόμοι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξαιρουμένων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών (CISG). Ο τόπος εκτέλεσης και το δικαστήριο της δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση με τους εμπόρους, νομικά οντότητες βάσει του δημόσιου δικαίου ή των δημόσιων φορέων είναι το Βερολίνο.

(2) Σημειώστε ότι ακόμη και αν οι υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, προσφέρονται και περιγράφονται στα αγγλικά, σε κάθε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης μεταξύ της αγγλικής και της γερμανικής έκδοσης, θα επικρατήσει η γερμανική γλώσσα. Η γερμανική έκδοση μπορεί να βρεθεί κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.virail.de/v/geschaeftsbedingungen

(3) Εάν ένας από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις γίνει άκυρη εν όλω ή εν μέρει, ή δεν λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα του υπολοίπου της σύμβασης.

Virail GmbH Λευκή ετικέτα Όροι και προϋποθέσεις

1. Εισαγωγή

Η Virail GmbH - παράλληλα με τις υπηρεσίες Metasearch που παρέχονται μέσω της συνάθροισης των εταίρων - μπορεί επίσης να επιτρέψει στους πελάτες να κάνουν κράτηση υπηρεσιών μεταφοράς τρίτων μερών μέσω της χρήσης εταίρων τρίτων μέσω μιας λύσης ""White Label"" ή εναλλακτικού προϊόντος. Χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο προϊόν, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν μια επιλογή εξουσιοδοτημένων μεταφορέων μέσω του συνεργάτη της White Label σε οποιοδήποτε ιστότοπο Virail Locale ή Virail.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις είναι ειδικοί για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Virail και τον συνεργάτη της White Label. Ως εκ τούτου, είναι ειδικά για την πρόσβαση και τη χρήση της πλατφόρμας White Label, την ευθύνη του συνεργάτη της White Label και του μεταφορέα που παρέχει την υπηρεσία μεταφοράς.

2. Χρήση των Υπηρεσιών

2.1 Υπηρεσίες μεταφοράς εδάφους

Η Virail δεν προσφέρει καμία υπηρεσία μεταφοράς στους πελάτες. Ο μεταφορέας είναι το μόνο μέρος που παρέχει την υπηρεσία μεταφοράς και είναι υπεύθυνος για την έκδοση εισιτηρίων και τις προϋποθέσεις και τη σύμβαση μεταφοράς και έκδοσης εισιτηρίων. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων,

Ο Virail δεν είναι συμβατικός συνεργάτης για την έκδοση εισιτηρίων, καθώς αυτό χειρίζεται ο συνεργάτης της White Label. Ως εκ τούτου, η Virail δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για μια τέτοια σύμβαση.

Ως εκ τούτου, οι πελάτες αναγνωρίζουν ότι η έκδοση εισιτηρίων και τα συναφή αντικείμενα, όπως καθίσματα κράτησης, αποσκευές και αναβαθμίσεις, υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις (""T & C) του σχετικού μεταφορέα με τον οποίο τα βιβλία των πελατών και γίνονται αποδεκτές κατά την κράτηση με αυτόν τον φορέα Η πλατφόρμα λευκής ετικέτας.

2.2 Ρύθμιση της πλατφόρμας White Label

Η πλατφόρμα White Label παρέχεται από έναν τρίτο συνεργάτη, τεχνολογίες δυσκολίας GmbH), οι οποίοι εδρεύουν στη Γερμανία (με τον τρόπο ""δυσκολία""). Η δυσκολία αναπτύσσεται και διαχειρίζεται ένα παγκόσμιο σύστημα διανομής (GDS) για εισιτήρια μεταφοράς εδάφους, τα οποία περιλαμβάνουν ενδεχομένως την προσφορά περιεχομένου μεταφοράς εδάφους, την τεχνική προσφορά λύσης πλατφόρμας λευκής ετικέτας για σκοπούς πληρωμής, επεξεργασία πληρωμών, διακανονισμός και τιμολόγηση.

Η Virail χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της δυσκολίας για να παρέχει στην πλατφόρμα ""White Label"" στους πελάτες της για να επιτρέψει την κράτηση των εισιτηρίων των μεταφορέων. Ως εκ τούτου, η δυσκολία παρέχει την τεχνική προσφορά περιεχομένου και την επεξεργασία των κρατήσεων πελατών για να επιτρέψει την πώληση εισιτηρίων. Ως τεχνικός εταίρος, η δυσκολία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών ή ερωτήματα. Σε περίπτωση που υπάρχει ερώτημα ή καταγγελία σχετικά με τα ζητήματα πληρωμής ή συναλλαγών, αυτά πρέπει να αποσταλούν στο Virail, ο οποίος θα διαβιβάσει το αίτημα για δυσκολία.

2,3 Παρέχονται πληροφορίες

Οι πελάτες πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αληθινές, έγκυρες και τρέχουσες ενώ χρησιμοποιούν την πλατφόρμα White Label. Η Virail και/ή οι πάροχοι υπηρεσιών του διατηρούν το δικαίωμα να επαληθεύουν όλα τα δεδομένα που υποβάλλονται από τους πελάτες της με σκοπό τη διαφάνεια και την ανίχνευση απάτης.

Ο πελάτης είναι επίσης υπεύθυνος για τυχόν συνέπειες και έξοδα που σχετίζονται με την παροχή ανακριβών πληροφοριών. Μετά την υποβολή αυτών των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης, οι πελάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι προχωρούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του μεταφορέα (T & C) που γίνονται προσβάσιμες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης.

3. Τιμές και πληρωμές

3.1 Τιμές και αμοιβές

Η προσφορά White Label Carrier έχει οριστεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του μεταφορέα ή του συνεργάτη του. Η Virail δεν είναι υπεύθυνη για την τιμή που έχει ορίσει ο μεταφορέας. Εάν ο πελάτης έχει οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την τιμή, θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον μεταφορέα.

Ο πελάτης μπορεί επίσης να συναντήσει διαφορετικές τιμές που εμφανίζονται για την προσφορά. Αυτό οφείλεται στη χρήση της προσωρινής αποθήκευσης για την αποθήκευση δεδομένων σχετικά με τα αποτελέσματα αναζήτησης ή/και άλλες σχετικές σελίδες και μετατροπές νομισμάτων που αντικατοπτρίζουν τις τιμές σε διάφορα νομίσματα. Η προσωρινή αποθήκευση χρησιμοποιείται για την ταχύτερη χρήση των αποτελεσμάτων στους πελάτες για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, περιορίζοντας ταυτόχρονα το φορτίο στα συστήματα συνεργατών.

Η λύση White Label - η οποία παρέχει την υπηρεσία checkout - θα παρουσιάσει τη σωστή τιμή για κράτηση στο νόμισμα που έχει επιλεγεί ή/και διαθέσιμη για κράτηση.

Η Virail που καταγράφει μια τιμή σε ένα νόμισμα δεν εξασφαλίζει ότι η προσφορά μπορεί να καταγραφεί σε αυτό το νόμισμα. Τα διαθέσιμα νομίσματα κρατήσεων καθορίζονται από τον συνεργάτη της Λευκής Ετικέτας.

3.2 Πληρωμή

Η δυσκολία - ως εταίρος της Λευκής Λύσης Ετικέτας - θα λειτουργήσει επίσης ως συνεργάτης συνεργασίας του μεταφορέα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε καταγγελίες ή/και ερωτήσεις σχετικά με την πληρωμή μιας προσφοράς μέσω της λύσης Whitelabel, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών Virail, η οποία θα προωθήσει την καταγγελία ή/και την ερώτησή σας σε δυσκολία.

Κατά την αγορά μιας προσφοράς στην πλατφόρμα της White Label, οι πελάτες θα πληρώσουν το ποσό του εισιτηρίου στον εκδότη του εισιτηρίου από τον οποίο ο πελάτης αγόρασε το εισιτήριο. Εάν ισχύει, ο πελάτης θα πληρώσει επίσης ένα τέλος υπηρεσίας εκτός από την τιμή του εισιτηρίου (""Τέλη εξυπηρέτησης). Το τέλος υπηρεσίας θα εμφανιστεί στον πελάτη πριν από την κράτηση του εισιτηρίου και θα ξεχωρίσει από την τιμή της προσφοράς.

Το τέλος υπηρεσίας παρέχει στον πελάτη την εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την Virail. Ως εκ τούτου, το τέλος υπηρεσίας δεν επιστρέφεται μόλις εμφανιστεί μια συναλλαγή.

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε μια προσφορά White Label Carrier που έχετε ήδη κλείσει, ανατρέξτε στην σχετική ενότητα ή/και τις συχνές ερωτήσεις του Virail.

3.3 Μέθοδοι πληρωμής

Οι προσφορές White Label Carrier στην πλατφόρμα White Label μπορούν να ενημερωθούν ανά πάσα στιγμή για να συμπεριλάβουν ή να αποκλείσουν τις μεθόδους πληρωμής. Οι τρέχουσες μέθοδοι πληρωμής είναι διαθέσιμες:

Εάν η πληρωμή γίνει με πιστωτική κάρτα ή Google Pay, ο λογαριασμός πελάτη θα χρεωθεί μετά την ολοκλήρωση της κράτησης. Τα στοιχεία του κατόχου και των πιστωτικών καρτών του κατόχου και της πιστωτικής κάρτας θα διαβιβαστούν με δυσκολία στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, Adyen, Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ των Κάτω Χωρών.

4. Πολιτική ακύρωσης

Σε περίπτωση ακύρωσης και/ή τροποποίησης μιας υπηρεσίας από τον μεταφορέα, ο πελάτης έχει σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο ή/και τον φορέα T & C το δικαίωμα να ζητήσει από τον μεταφορέα την επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε ή/και άλλων δικαιωμάτων έναντι του Μεταφορέας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

Λεπτομέρειες για τα οποία παρέχονται στον φορέα T & C. Η Virail δεν είναι υπεύθυνη ούτε υπεύθυνη για την αποζημίωση οποιουδήποτε ποσού ή για αποζημίωση ή/και απώλεια κερδών ή την οργάνωση εναλλακτικών υπηρεσιών μεταφορών. Εάν ένας πελάτης είναι να διασφαλίσει τα δικαιώματα που έχουν κατά την κράτηση με έναν μεταφορέα, θα πρέπει να ενημερώνονται μέσω του μεταφορέα T & C και/ή να επικοινωνούν απευθείας με τον μεταφορέα για περισσότερες πληροφορίες.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει την προσφορά που έχει κλείσει μέσω της πλατφόρμας White Label, τα δικαιώματα ακύρωσης υπόκεινται στην T & C του μεταφορέα με τον οποίο ο πελάτης κατέγραψε την προσφορά. Σε περίπτωση που ένας πελάτης ζητήσει επιστροφή χρημάτων, το τέλος υπηρεσίας (εάν υπάρχει) θα εξακολουθεί να διατηρείται από την Virail για την παροχή των υπηρεσιών του.

Εάν ένας μεταφορέας επιτρέπει την ακύρωση/τροποποιήσεις στο εισιτήριο online, τυχόν τροποποιήσεις υπόκεινται στην T & C του σχετικού μεταφορέα. Μπορεί να παρασχεθεί ένας σύνδεσμος στον πελάτη για να επιτρέψει την τροποποίηση της κράτησης (ακύρωση/τροποποίηση) όσον αφορά την προσφορά. Εάν δεν παρέχεται σύνδεσμος, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών Virail για να βοηθήσει με τη διευκόλυνση οποιασδήποτε προσφοράς που επιτρέπει επιστροφές ή τροποποιήσεις που επισημαίνονται κατά τη στιγμή της κράτησης. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει κλείσει ένα μη επιστρεφόμενο ή μη τροποποιήσιμο εισιτήριο, ο Virail ούτε ο συνεργάτης της White Label ("δυσκολία") δεν είναι σε θέση να παράσχουν αυτές τις υπηρεσίες σύμφωνα με την προσφορά που έχει κλείσει.

5. Προσωπικά δεδομένα

Στο πλαίσιο της χρήσης του πελάτη της πλατφόρμας White Label, η Virail ή/και η δυσκολία μπορεί να συλλέξουν και να επεξεργαστούν ορισμένα από τα προσανατολισμένα προσωπικά δεδομένα. Κατά τη χρήση της πλατφόρμας, οι πελάτες αναγνωρίζουν και αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων με virail ή/και δυσκολία σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της White Label.

6. Χρήση της πλατφόρμας λευκής ετικέτας

Η Virail χορηγεί στους πελάτες ένα μη αποκλειστικό, προσωπικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης της πλατφόρμας White Label και των Υπηρεσιών, για προσωπική και ιδιωτική χρήση των πελατών, σε μη εμπορική βάση και σύμφωνα με τους σκοπούς της πλατφόρμας White Label και Οι υπηρεσίες.

Οι πελάτες απαγορεύονται από οποιαδήποτε άλλη χρήση ή εκμετάλλευση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών της Λευκής Ετικέτας και το περιεχόμενό τους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Virail. Συγκεκριμένα, οι πελάτες απαγορεύονται από:

7. Ο ρόλος του virail

Η Virail ως ενδιάμεσος παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να συγκρίνει τις υπηρεσίες μεταφορών πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής είτε μέσω είτε μέσω (α) ανακατεύθυνσης σε έναν εταίρο είτε μέσω της πλατφόρμας λευκής ετικέτας που παρέχεται από την αντιμετώπιση της δυσκολίας. Το T & C που έχει ρυθμιστεί εδώ σχετίζεται με (b) και το συμπέρασμα μιας συναλλαγής μέσω της πλατφόρμας White Label. Σε αυτό το σενάριο, η Virail είναι - στην πλειονότητα των περιπτώσεων - όχι ο συμβατικός εταίρος σε σχέση με οποιαδήποτε προσφορά φορέα λευκής ετικέτας ούτε - σε καμία περίπτωση - τις υπηρεσίες μεταφοράς που σχετίζονται με την προσφορά. Κατά την αποδοχή της White Label T & C, ο πελάτης συμφωνεί και κατανοεί ότι η Virail δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε καμία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του πελάτη και του μεταφορέα.

Το Virail δεν παρέχει καμία υπηρεσία μεταφοράς ούτε λειτουργεί ως μεταφορέας. Η Virail λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του πελάτη και του μεταφορέα μέσω της πλατφόρμας White Label. Η Virail δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την υπηρεσία μεταφοράς που παρέχεται από τον μεταφορέα ούτε για τις υπηρεσίες που διατίθενται στην πλατφόρμα White Label που παρέχεται από δυσκολία. Τα ακόλουθα - αλλά δεν περιορίζονται σε - τα στοιχεία που δεν είναι υπεύθυνα για να συμπεριλάβει:

8. Λειτουργία, διαθεσιμότητα και λειτουργίες της πλατφόρμας

Το Virail θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι η πλατφόρμα λευκής ετικέτας είναι προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η πλατφόρμα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά ή πλήρως χωρίς προειδοποίηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως συντήρηση, μεταναστεύσεις, ενημερώσεις, επιχειρησιακές αλλαγές ή τεχνικές δυσκολίες σε σχέση με την πλατφόρμα και ή οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία που ενδέχεται να περιορίσουν τη χρήση και την προσβασιμότητά της.

Η Virail διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναστέλλει, προσωρινά ή μόνιμα, εν όλω ή εν μέρει, μεμονωμένα ή γενικά την πρόσβαση στην πλατφόρμα White Label ή στα χαρακτηριστικά της.

9. Εφαρμοστέος νόμος και δικαιοδοσία

Η λευκή ετικέτα T & C είναι γραμμένη στα αγγλικά και υπόκειται στον γερμανικό νόμο. Το T & C μπορεί να μεταφραστεί από την αγγλική έκδοση σε πρόσθετες γλώσσες που εξαρτώνται από την τοπική ρύθμιση του ιού. Σε κάθε περίπτωση, το σχετικό T & C είναι το αρχικό αγγλικό αντίγραφο και πάντα υπόκειται στον γερμανικό νόμο. Ο τόπος της δικαιοδοσίας είναι το Βερολίνο.

10. Στοιχεία επικοινωνίας

Σε ποια εταιρεία θα πρέπει να επικοινωνήσετε θα διαφέρει με βάση τον τύπο της αίτησης:

Όροι και Προϋποθέσεις της Virail GmbH Online Travel Agent (OTA)

Εισαγωγή

Η Virail GmbH - εκτός από τις υπηρεσίες μετα-αναζήτησης που παρέχονται μέσω της συγκέντρωσης Συνεργατών - μπορεί επίσης να επιτρέψει στους Πελάτες να κλείσουν υπηρεσίες μεταφοράς τρίτων μέσω μιας εσωτερικής πλατφόρμας πληρωμής όπου η Virail ενεργεί ως Online Travel Agent (OTA). Χρησιμοποιώντας αυτήν την πλατφόρμα, οι Πελάτες μπορούν να αγοράσουν και να παραλάβουν τα εισιτήριά τους απευθείας από την Virail GmbH.

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένοι για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Virail και τη λύση OTA της.

Χρήση των Υπηρεσιών

Υπηρεσίες Μεταφοράς

Η Virail δεν προσφέρει καμία υπηρεσία μεταφοράς στους Πελάτες. Ο Μεταφορέας είναι ο μόνος υπεύθυνος για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς και είναι υπεύθυνος για την έκδοση εισιτηρίων, τις συνθήκες και τη σύμβαση μεταφοράς και έκδοσης εισιτηρίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η Virail δεν είναι συμβατικός εταίρος για την έκδοση εισιτηρίων, καθώς αυτό το χειρίζεται ο Μεταφορέας. Σε αυτήν την περίπτωση, η Virail δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για μια τέτοια σύμβαση.

Οι Πελάτες αναγνωρίζουν επομένως ότι η έκδοση εισιτηρίων και τα συναφή αντικείμενα όπως η κράτηση θέσεων, οι αποσκευές και οι αναβαθμίσεις υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις (T&C) του σχετικού Μεταφορέα με τον οποίο οι Πελάτες κάνουν κράτηση, και αυτοί οι όροι γίνονται αποδεκτοί κατά την κράτηση με αυτόν τον Μεταφορέα μέσω της πλατφόρμας πληρωμής μας.

Παρεχόμενες Πληροφορίες

Οι Πελάτες πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται είναι αληθείς, έγκυρες και ενημερωμένες κατά την αγορά των εισιτηρίων τους μέσω της πλατφόρμας πληρωμής της Virail. Η Virail και/ή οι πάροχοι υπηρεσιών της διατηρούν το δικαίωμα να επαληθεύσουν οποιαδήποτε και όλα τα δεδομένα που υποβάλλονται από τους πελάτες της για λόγους διαφάνειας και ανίχνευσης απάτης.

Οι Πελάτες είναι επίσης υπεύθυνοι για τυχόν συνέπειες και έξοδα που σχετίζονται με την παροχή ανακριβών πληροφοριών. Κατά την υποβολή αυτών των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης, οι Πελάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι προχωρούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις (T&C) του Μεταφορέα που γίνονται προσβάσιμοι κατά τη διαδικασία κράτησης.

 

Τιμές και Πληρωμές

Τιμές

Η Virail δεν φέρει καμία ευθύνη για την τιμή που ορίζεται από τον Μεταφορέα. Εάν οι Πελάτες έχουν οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την τιμή, θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Μεταφορέα.

Οι Πελάτες μπορεί επίσης να συναντήσουν διαφορετικές τιμές για την προσφορά που εμφανίζεται στη σελίδα αποτελεσμάτων. Αυτό οφείλεται στη χρήση της προσωρινής αποθήκευσης για την αποθήκευση δεδομένων στα αποτελέσματα αναζήτησης και/ή άλλες σχετικές σελίδες και τις μετατροπές νομισμάτων για να αντικατοπτρίζουν τις τιμές σε διάφορα νομίσματα. Η προσωρινή αποθήκευση χρησιμοποιείται για να παρέχει αποτελέσματα πιο γρήγορα στους Πελάτες για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη, περιορίζοντας ταυτόχρονα το φορτίο στα συστήματα των συνεργατών.

Η τιμή που εμφανίζεται στη σελίδα πληρωμής είναι η «ζωντανή» τιμή που παρέχεται από τους Τρίτους Συνεργάτες μας και αυτή είναι η τιμή που πρέπει να πληρώσουν οι Πελάτες. Οι Πελάτες πρέπει να συμφωνήσουν με τους όρους και προϋποθέσεις (T&C) του Μεταφορέα και της Virail πριν από την αγορά του εισιτηρίου. Ως εκ τούτου, οι Πελάτες αποδέχονται την ευθύνη για την αγορά τους και αποδέχονται την πολιτική επιστροφής χρημάτων και τροποποιήσεων του Μεταφορέα μετά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Τέλη

Τέλη Υπηρεσιών

Για το Τέλος Υπηρεσιών, η Virail παρέχει στους Πελάτες εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, το Τέλος Υπηρεσιών δεν επιστρέφεται μετά την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής. Το Τέλος Υπηρεσιών αναφέρεται ξεχωριστά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το εισιτήριο που αγοράστηκε.

Τέλη Επεξεργασίας Καρτών

Επιπλέον Τέλη Επεξεργασίας Καρτών μπορεί να επιβληθούν για τη χρήση ορισμένων μεθόδων πληρωμής και/ή νομισμάτων. Αυτά τα τέλη δεν επιστρέφονται και θα ανιχνεύονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της πληρωμής με το αντίστοιχο τέλος να χρεώνεται αν ισχύει κάποιο τέλος.

Τέλη Ακύρωσης

Όπως και με την αγορά ενός εισιτηρίου, μια συναλλαγή μπορεί επίσης να προκαλέσει ένα τέλος επεξεργασίας κάρτας για την επιστροφή ενός εισιτηρίου. Αυτό το τέλος θα ανιχνεύεται αυτόματα και θα αφαιρείται κατά τη διάρκεια της επιστροφής χρημάτων.

Πληρωμή

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, οι Πελάτες θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τους όρους και προϋποθέσεις (T&C) τόσο της Virail όσο και του Μεταφορέα που επιλέχθηκε από τον Πελάτη. Και οι δύο αυτοί όροι είναι διαθέσιμοι στη σελίδα πληρωμής και μπορούν να προβληθούν απευθείας. Οι Πελάτες θα ενημερωθούν επίσης σε αυτήν τη σελίδα για την πολιτική επιστροφής χρημάτων του Μεταφορέα. Οι Πελάτες θα πρέπει να ελέγξουν διπλά τα δεδομένα εισόδου κατά τη διάρκεια της πληρωμής, καθώς τα εσφαλμένα δεδομένα μπορεί να οδηγήσουν σε πρόβλημα με την κράτηση. Η Virail δεν μπορεί να τροποποιήσει ή να αλλάξει τις κρατήσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτούνται πρέπει να εγκριθούν και να γίνουν μέσω του Μεταφορέα. Η Virail μπορεί μόνο να ακυρώσει και να επαναστείλει τα εισιτήρια σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει λάβει το e-ticket του.

Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή από τους Πελάτες, οι Πελάτες θα ανακατευθυνθούν σε μια σελίδα επιβεβαίωσης και θα λάβουν ένα email με το e-ticket τους. Σε περίπτωση που οι πελάτες δεν έχουν λάβει το e-ticket τους, θα πρέπει να ελέγξουν τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή να περιμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα για να φτάσει το εισιτήριο. Εάν αυτό αποτύχει, οι Πελάτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Virail και μπορούμε να επαναστείλουμε το εισιτήριο.

Μέθοδοι Πληρωμής

Όλες οι μέθοδοι πληρωμής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναφέρονται κατά τη διάρκεια της πληρωμής. Οι μέθοδοι πληρωμής μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα και με την πάροδο του χρόνου καθώς οι μέθοδοι πληρωμής προστίθενται/αφαιρούνται.

Απάτη

Σε περίπτωση υποψίας απάτης, η Virail διατηρεί το δικαίωμα να μην τιμήσει την κράτηση που έγινε από τους Πελάτες και να ακυρώσει τη συναλλαγή. Εάν οι Πελάτες πιστεύουν ότι οι υποψίες μας είναι αβάσιμες, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Βοήθειας για να ζητήσουν επανεξέταση της απόφασης που ελήφθη εναντίον των Πελατών, αλλά η Virail μπορεί και ενδέχεται να διατηρήσει την απόφαση να μην εξυπηρετήσει τους Πελάτες με βάση τις υποψίες απάτης ή άλλης ύποπτης δραστηριότητας.

 

Αλλαγές ή Ακυρώσεις

Η Virail δεν επιτρέπει αυτήν τη στιγμή στους Πελάτες να τροποποιήσουν ένα εισιτήριο ή μια κράτηση. Η Virail εμφανίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις (T&C) κάθε Μεταφορέα κατά τη διαδικασία πληρωμής. Εάν ένας Μεταφορέας επιτρέπει την ανταλλαγή και/ή την επιστροφή των εισιτηρίων, αυτό γίνεται κατά την κρίση του Μεταφορέα ανεξάρτητα από την πολιτική της Virail σχετικά με τις Αλλαγές και τις Ακυρώσεις.

Εάν οι Πελάτες αγοράσουν ένα εισιτήριο που απαιτεί τροποποίηση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Μεταφορέα. Σε περίπτωση που ο Μεταφορέας επιτρέψει την πραγματοποίηση τροποποίησης, θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την αλλαγή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παράσχουμε καμία επιστροφή χρημάτων ή τροποποίηση χωρίς την έγκριση του Μεταφορέα.

Αποζημίωση

Η ευθύνη της Virail περιορίζεται στις υπηρεσίες που προσφέρονται ως Online Travel Agent. Δεν παρέχουμε καμία υπηρεσία μεταφοράς και οι Πελάτες είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνούν με τον Μεταφορέα για τυχόν προβλήματα με το ταξίδι τους. Όλες οι αξιώσεις που σχετίζονται με προβλήματα ταξιδιού πρέπει να γίνονται απευθείας με τον Μεταφορέα.

Εάν είστε Πελάτης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να βρείτε τα δικαιώματά σας παρακάτω:

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Επιβατών Σιδηροδρομικών Μεταφορών

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Επιβατών Οδικών Μεταφορών

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών

Η Virail κατά την κρίση της θα προσπαθήσει να βοηθήσει τους Πελάτες ώστε να διασφαλίσει ότι λαμβάνουν το κατάλληλο επίπεδο φροντίδας που σχετίζεται με την κράτησή τους και τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί από τον Μεταφορέα. Ωστόσο, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τον Μεταφορέα και οι Μεταφορείς είναι τελικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε και όλες τις αποζημιώσεις ή βοήθειες που ορίζονται στους όρους και προϋποθέσεις τους.

Τεχνικά Ζητήματα

Η Virail επιδιώκει να εξασφαλίσει μια αδιάλειπτη τεχνική λειτουργία και υπηρεσία. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη συνεχή διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα της υπηρεσίας μας, αλλά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τεχνικές καθυστερήσεις και αποτυχίες, καθώς και για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από αυτές.

Σε περίπτωση που ένα τεχνικό ζήτημα προκαλέσει απώλεια για τους Πελάτες μας, η Virail μπορεί κατά την κρίση της να παρέχει επιστροφή χρημάτων. Ωστόσο, μπορούμε να εξετάσουμε μια πιθανή επιστροφή χρημάτων μόνο βάσει αρκετών προϋποθέσεων:

  1. Οι Πελάτες πρέπει να ενημερώσουν τη Virail μέσω της πλατφόρμας του Κέντρου Βοήθειας τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ώρα και την ημερομηνία ταξιδιού.

  2. Οι Πελάτες πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει μια αγορά στην ιστοσελίδα της Virail και να έχουν χρεωθεί στην πιστωτική τους κάρτα.

  3. Οι Πελάτες δεν πρέπει να έχουν προκαλέσει το πρόβλημα άμεσα ή έμμεσα και να μας παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με το τεχνικό ζήτημα και τις συνθήκες του προβλήματος. Οι Πελάτες πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται σε όλα τα αιτήματά μας για πρόσθετες πληροφορίες και να συνεργάζονται για το τεχνικό ζήτημα. Η μη συμμόρφωση με αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής επιστροφής χρημάτων.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Οι πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Πελατών όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν να βρεθούν στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η Virail δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ποινικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, απώλεια κερδών, δεδομένων και φήμης, ούτε διακοπή υπηρεσίας, αποτυχία συστήματος ή απώλεια ή ψυχική, σωματική ή συναισθηματική δυσφορία που προκύπτει από, ή σχετίζεται με, τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης σε αυτόν τον ιστότοπο. Η ευθύνη της Virail και των υπαλλήλων μας περιορίζεται σε εκούσια πρόθεση και βαριά αμέλεια. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει για αξιώσεις βάσει του Γερμανικού Νόμου περί Ευθύνης Προϊόντων ή για ουσιώδη παραβίαση της σύμβασης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Επιστροφών, παρακαλούμε επισκεφθείτε το Κέντρο Βοήθειας της Virail. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected].