Τρένο προς Ορφανά: δρομολόγια, τιμές και εισιτήρια

Επίσημος σύντροφος


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Τρένα Θεσσαλονίκη - Ορφανά - 1 ω 48 λεπτά 2 10:18 19:12 151 km
Τρένα Λάρισα - Ορφανά - 14 λεπτά 4 04:30 20:48 31 km
Τρένα Κατερίνη - Ορφανά - 1 ω 2 11:08 19:03 99 km
Τρένα Λεπτοκαρυά - Ορφανά - 45 λεπτά 2 12:21 20:16 79 km
Τρένα Νέοι Πόροι - Ορφανά - 38 λεπτά 2 12:28 20:23 74 km


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Τρένα Βόλος - Ορφανά - 3 ω 56 λεπτά 8 08:50 01:40 62 km
Τρένα Τρίκαλα - Ορφανά - 1 ω 47 λεπτά 3 09:16 20:31 42 km