Τρένο προς Νικηφόρος: δρομολόγια, τιμές και εισιτήρια