Τρένο προς Νέοι Πόροι: δρομολόγια, τιμές και εισιτήρια