Τρένα σε Κεντρική Μακεδονία: δρομολόγια, τιμές και εισιτήρια

Επίσημος σύντροφος

Θεσσαλονίκη


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Τρένα Peiraiéfs - Θεσσαλονίκη - 8 ω 24 06:44 16:44 306 km
Τρένα Λάρισα - Θεσσαλονίκη - 1 ω 31 λεπτά 7 07:51 20:21 120 km
Τρένα Βόλος - Θεσσαλονίκη - 3 ω 42 λεπτά 6 08:50 19:40 143 km
Τρένα Καβάλα - Θεσσαλονίκη - - - - - 129 km

Σέρρες


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Τρένα Θεσσαλονίκη - Σέρρες - 2 ω 54 λεπτά 2 07:50 20:45 71 km
Τρένα Αχαρνές - Σέρρες - 13 ω 2 λεπτά 6 17:08 14:05 334 km
Τρένα Κατερίνη - Σέρρες - 8 ω 58 λεπτά 10 06:25 20:17 126 km
Τρένα Αλεξανδρούπολη - Σέρρες - 5 ω 28 λεπτά 2 07:59 07:59 197 km
Τρένα Ξάνθη - Σέρρες - 3 ω 51 λεπτά 2 09:36 09:36 112 km
Τρένα Αθήνα - Σέρρες - 12 ω 53 λεπτά 17 06:56 14:22 346 km
Τρένα Πάτρα - Σέρρες - 14 ω 27 λεπτά 6 17:30 10:35 352 km
Τρένα Peiraiéfs - Σέρρες - 12 ω 43 λεπτά 14 06:44 14:44 349 km
Τρένα Λάρισα - Σέρρες - 9 ω 57 λεπτά 11 05:33 18:31 187 km
Τρένα Βόλος - Σέρρες - 10 ω 23 λεπτά 5 08:50 17:40 198 km

Κατερίνη


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Τρένα Αθήνα - Κατερίνη - 6 ω 8 λεπτά 22 06:56 17:22 275 km
Τρένα Θεσσαλονίκη - Κατερίνη - 46 λεπτά 9 07:35 19:19 55 km
Τρένα Λάρισα - Κατερίνη - 42 λεπτά 6 07:51 20:21 71 km
Τρένα Αχαρνές - Κατερίνη - 5 ω 29 λεπτά 10 07:05 20:05 265 km
Τρένα Τρίκαλα - Κατερίνη - 2 ω 51 λεπτά 3 09:16 18:01 101 km
Τρένα Πάτρα - Κατερίνη - 9 ω 17 λεπτά 14 08:25 14:25 235 km
Τρένα Peiraiéfs - Κατερίνη - 5 ω 58 λεπτά 30 06:44 20:44 276 km
Τρένα Βόλος - Κατερίνη - 3 ω 22 λεπτά 6 08:50 17:40 108 km
Τρένα Χαλκίδα - Κατερίνη - 6 ω 16 λεπτά 7 07:25 16:25 222 km
Τρένα Σέρρες - Κατερίνη - 4 ω 14 λεπτά 2 13:29 13:29 126 km

Έδεσσα


Ταξίδια

Καλύτερη τιμή

Διάρκεια ταξιδιού

συνδέσεις την ημέρα

Πρώτη αναχώρηση

Τελευταία αναχώρηση

απόσταση
Τρένα Θεσσαλονίκη - Έδεσσα - 4 ω 26 λεπτά 8 07:35 15:21 77 km
Τρένα Βέροια - Έδεσσα - 33 λεπτά 2 09:36 16:11 34 km
Τρένα Φλώρινα - Έδεσσα - 1 ω 12 λεπτά 2 08:55 18:09 54 km
Τρένα Αλεξάνδρεια, Κεντρική Μακεδονία - Έδεσσα - 48 λεπτά 2 09:21 15:56 39 km
Τρένα Σίνδος - Έδεσσα - 3 ω 24 λεπτά 9 07:47 15:32 66 km
Τρένα Αθήνα - Έδεσσα - 7 ω 20 λεπτά 10 06:56 12:22 345 km
Τρένα Πάτρα - Έδεσσα - 10 ω 8 λεπτά 12 08:25 09:25 286 km
Τρένα Peiraiéfs - Έδεσσα - 9 ω 2 λεπτά 34 06:44 00:17 346 km
Τρένα Λάρισα - Έδεσσα - 6 ω 10 λεπτά 3 07:51 14:21 133 km
Τρένα Αχαρνές - Έδεσσα - 8 ω 21 λεπτά 9 07:05 17:05 335 km