Μετάβαση σε Τρίκαλα: τιμές και δρομολόγια

Επίσημος σύντροφος
Ταξιδέψτε από Αθήνα προς Τρίκαλα

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 13.6€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 7 ω 12 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 04:56
 • Τελευταία αναχώρηση: 23:55

Σταθμοί αναχώρησης

 • Ρουφ
 • Αθήνα

Σταθμοί προορισμού

 • Τρίκαλα
TrainOSETrainOSE Des 884 08:20 – 13:03 Αθήνα – Τρίκαλα13,60 €4 ω 43 λεπτάTrainOSETrainOSE Ταχ.πρ. 600 Απ 561 23:55 – 04:39 Αθήνα – Τρίκαλα14,40 €4 ω 44 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE R/b 1202 Des 884 04:56 – 13:03 Ρουφ – Τρίκαλα14,70 €8 ω 7 λεπτά1 αλλαγήΤαξιδέψτε από Θεσσαλονίκη προς Τρίκαλα

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 3.6€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 3 ω 37 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 05:13
 • Τελευταία αναχώρηση: 23:00

Σταθμοί αναχώρησης

 • Θεσσαλονίκη

Σταθμοί προορισμού

 • Τρίκαλα
TrainOSETrainOSE Ταχ.πρ. 601 Des 880 23:00 – 04:38 Θεσσαλονίκη – Τρίκαλα10,70 €5 ω 38 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Ηλ 1599 Des 884 10:22 – 13:03 Θεσσαλονίκη – Τρίκαλα12,50 €2 ω 41 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Απ 591 Des 886 16:17 – 19:10 Θεσσαλονίκη – Τρίκαλα14,10 €2 ω 53 λεπτά1 αλλαγή


Ταξιδέψτε από Πάτρα προς Τρίκαλα

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 27.4€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 11 ω 12 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 06:25
 • Τελευταία αναχώρηση: 19:25

Σταθμοί αναχώρησης

 • Πάτρα
 • Αγ. Ανδρέας

Σταθμοί προορισμού

 • Τρίκαλα
TrainOSETrainOSE R/b 12307 Λεωφ λ17ε Des 1325 Ταχ.πρ. 600 Απ 561 14:30 – 04:39 Αγ. Ανδρέας – Τρίκαλα-14 ω 9 λεπτά4 αλλαγέςTrainOSETrainOSE R/b 11309 Λεωφ λ11ε Des 1319 Ic 58 Des 888 10:30 – 21:21 Αγ. Ανδρέας – Τρίκαλα-10 ω 51 λεπτά4 αλλαγέςTrainOSETrainOSE R/b 12301 Λεωφ λ11ε Des 1319 Ic 58 Des 888 11:30 – 21:21 Αγ. Ανδρέας – Τρίκαλα-9 ω 51 λεπτά4 αλλαγές


Ταξιδέψτε από Peiraiéfs προς Τρίκαλα

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 14.7€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 7 ω 43 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 04:44
 • Τελευταία αναχώρηση: 22:17

Σταθμοί αναχώρησης

 • Πειραιάς

Σταθμοί προορισμού

 • Τρίκαλα
TrainOSETrainOSE Des 2304 Ταχ.πρ. 600 Απ 561 22:17 – 04:39 Πειραιάς – Τρίκαλα17,70 €6 ω 22 λεπτά2 αλλαγέςTrainOSETrainOSE R/b 1234 Ταχ.πρ. 600 Απ 561 20:44 – 04:39 Πειραιάς – Τρίκαλα17,70 €7 ω 55 λεπτά2 αλλαγέςTrainOSETrainOSE Des 2302 Ταχ.πρ. 600 Απ 561 21:17 – 04:39 Πειραιάς – Τρίκαλα17,70 €7 ω 22 λεπτά2 αλλαγές


Ταξιδέψτε από Λάρισα προς Τρίκαλα

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 4.7€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 2 ω 2 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 00:43
 • Τελευταία αναχώρηση: 20:16

Σταθμοί αναχώρησης

 • Λάρισα

Σταθμοί προορισμού

 • Τρίκαλα
TrainOSETrainOSE Απ 561 03:25 – 04:39 Λάρισα – Τρίκαλα5,80 €1 ω 14 λεπτάTrainOSETrainOSE Ηλ 1599 Des 884 11:59 – 13:03 Λάρισα – Τρίκαλα5,80 €1 ω 4 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Ηλ 2599 Des 888 20:16 – 21:21 Λάρισα – Τρίκαλα5,80 €1 ω 5 λεπτά1 αλλαγή