Μετάβαση σε Νέοι Πόροι: τιμές και δρομολόγια

Επίσημος σύντροφος
Ταξιδέψτε από Θεσσαλονίκη προς Νέοι Πόροι

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 12€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 1 ω 12 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 05:37
 • Τελευταία αναχώρηση: 21:47

Σταθμοί αναχώρησης

 • Θεσσαλονίκη

Σταθμοί προορισμού

 • Νέοι Πόροι
Ταξιδέψτε από Λάρισα προς Νέοι Πόροι

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 4€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 25 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 06:00
 • Τελευταία αναχώρηση: 21:09

Σταθμοί αναχώρησης

 • Λάρισα

Σταθμοί προορισμού

 • Νέοι Πόροι

Ταξιδέψτε από Σέρρες προς Νέοι Πόροι

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 18.8€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 4 ω 29 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 11:08
 • Τελευταία αναχώρηση: 11:08

Σταθμοί αναχώρησης

 • Σέρρες

Σταθμοί προορισμού

 • Νέοι Πόροι