Μετάβαση σε Νέοι Πόροι: τιμές και δρομολόγια

Επίσημος σύντροφος
Ταξιδέψτε από Θεσσαλονίκη προς Νέοι Πόροι

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 12€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 1 ω 12 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 05:37
 • Τελευταία αναχώρηση: 21:47

Σταθμοί αναχώρησης

 • Θεσσαλονίκη

Σταθμοί προορισμού

 • Νέοι Πόροι
TrainOSETrainOSE Ηλ 1591 05:37 – 06:49 Θεσσαλονίκη – Νέοι Πόροι12 €1 ω 12 λεπτάTrainOSETrainOSE Ηλ 1595 08:00 – 09:12 Θεσσαλονίκη – Νέοι Πόροι12 €1 ω 12 λεπτάTrainOSETrainOSE Ηλ 1593 06:40 – 07:52 Θεσσαλονίκη – Νέοι Πόροι12 €1 ω 12 λεπτάΤαξιδέψτε από Λάρισα προς Νέοι Πόροι

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 4€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 25 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 06:00
 • Τελευταία αναχώρηση: 21:09

Σταθμοί αναχώρησης

 • Λάρισα

Σταθμοί προορισμού

 • Νέοι Πόροι
TrainOSETrainOSE Ηλ 1592 07:23 – 07:48 Λάρισα – Νέοι Πόροι4 €25 λεπτάTrainOSETrainOSE Ηλ 1594 08:27 – 08:52 Λάρισα – Νέοι Πόροι4 €25 λεπτάTrainOSETrainOSE Ηλ 1590 06:00 – 06:25 Λάρισα – Νέοι Πόροι4 €25 λεπτά


Ταξιδέψτε από Βόλος προς Νέοι Πόροι

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 5.8€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 2 ω 23 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 05:30
 • Τελευταία αναχώρηση: 23:25

Σταθμοί αναχώρησης

 • Βόλος

Σταθμοί προορισμού

 • Νέοι Πόροι
TrainOSETrainOSE Λεωφ β573 Απ 590 08:30 – 10:07 Βόλος – Νέοι Πόροι5,80 €1 ω 37 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Λεωφ β575 Ηλ 2590 11:20 – 13:17 Βόλος – Νέοι Πόροι6,80 €1 ω 57 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Λεωφ β577 Ηλ 2592 13:40 – 15:15 Βόλος – Νέοι Πόροι6,80 €1 ω 35 λεπτά1 αλλαγή


Ταξιδέψτε από Τρίκαλα προς Νέοι Πόροι

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 7.8€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 2 ω 48 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 05:58
 • Τελευταία αναχώρηση: 19:46

Σταθμοί αναχώρησης

 • Τρίκαλα

Σταθμοί προορισμού

 • Νέοι Πόροι
TrainOSETrainOSE Des 881 Απ 590 05:58 – 10:07 Τρίκαλα – Νέοι Πόροι7,80 €4 ω 9 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Des 887 Ηλ 3590 19:46 – 21:34 Τρίκαλα – Νέοι Πόροι7,80 €1 ω 48 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Απ 590 08:35 – 10:07 Τρίκαλα – Νέοι Πόροι7,80 €1 ω 32 λεπτά


Ταξιδέψτε από Σέρρες προς Νέοι Πόροι

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 18.8€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 4 ω 29 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 11:08
 • Τελευταία αναχώρηση: 11:08

Σταθμοί αναχώρησης

 • Σέρρες

Σταθμοί προορισμού

 • Νέοι Πόροι
TrainOSETrainOSE Ic 91 Ηλ 2593 11:08 – 15:37 Σέρρες – Νέοι Πόροι18,80 €4 ω 29 λεπτά1 αλλαγή