Μετάβαση σε Λιτόχωρο: τιμές και δρομολόγια

Επίσημος σύντροφος
Ταξιδέψτε από Θεσσαλονίκη προς Λιτόχωρο

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 9€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 1 ω 1 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 05:37
 • Τελευταία αναχώρηση: 21:47

Σταθμοί αναχώρησης

 • Θεσσαλονίκη

Σταθμοί προορισμού

 • Λιτόχωρο
TrainOSETrainOSE Ηλ 1593 06:40 – 07:41 Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο9 €1 ω 1 λεπτάTrainOSETrainOSE Ηλ 1591 05:37 – 06:38 Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο9 €1 ω 1 λεπτάTrainOSETrainOSE Ηλ 1595 08:00 – 09:01 Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο9 €1 ω 1 λεπτάΤαξιδέψτε από Λάρισα προς Λιτόχωρο

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 6€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 37 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 06:00
 • Τελευταία αναχώρηση: 21:09

Σταθμοί αναχώρησης

 • Λάρισα

Σταθμοί προορισμού

 • Λιτόχωρο
TrainOSETrainOSE Ηλ 1592 07:23 – 08:00 Λάρισα – Λιτόχωρο6 €37 λεπτάTrainOSETrainOSE Απ 590 09:41 – 10:20 Λάρισα – Λιτόχωρο6 €39 λεπτάTrainOSETrainOSE Ηλ 1590 06:00 – 06:37 Λάρισα – Λιτόχωρο6 €37 λεπτά


Ταξιδέψτε από Βόλος προς Λιτόχωρο

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 7.3€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 2 ω 41 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 05:30
 • Τελευταία αναχώρηση: 23:25

Σταθμοί αναχώρησης

 • Βόλος

Σταθμοί προορισμού

 • Λιτόχωρο
TrainOSETrainOSE Απ 1573 Ηλ 1594 07:30 – 09:04 Βόλος – Λιτόχωρο9,60 €1 ω 34 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Λεωφ β573 Απ 590 08:30 – 10:20 Βόλος – Λιτόχωρο9,60 €1 ω 50 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Απ 1575 Ηλ 2590 10:25 – 13:29 Βόλος – Λιτόχωρο9,60 €3 ω 4 λεπτά1 αλλαγή


Ταξιδέψτε από Τρίκαλα προς Λιτόχωρο

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 8.8€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 3 ω 1 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 05:58
 • Τελευταία αναχώρηση: 19:46

Σταθμοί αναχώρησης

 • Τρίκαλα

Σταθμοί προορισμού

 • Λιτόχωρο
TrainOSETrainOSE Απ 885 Ηλ 3590 17:48 – 21:46 Τρίκαλα – Λιτόχωρο8,80 €3 ω 58 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Απ 590 08:35 – 10:20 Τρίκαλα – Λιτόχωρο8,90 €1 ω 45 λεπτάTrainOSETrainOSE Des 881 Απ 590 05:58 – 10:20 Τρίκαλα – Λιτόχωρο8,90 €4 ω 22 λεπτά1 αλλαγή


Ταξιδέψτε από Κατερίνη προς Λιτόχωρο

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 1.4€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 10 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 06:28
 • Τελευταία αναχώρηση: 22:38

Σταθμοί αναχώρησης

 • Κατερίνη

Σταθμοί προορισμού

 • Λιτόχωρο
TrainOSETrainOSE Ηλ 1591 06:28 – 06:38 Κατερίνη – Λιτόχωρο1,40 €10 λεπτάTrainOSETrainOSE Ηλ 2591 13:49 – 13:59 Κατερίνη – Λιτόχωρο1,40 €10 λεπτάTrainOSETrainOSE Ηλ 1599 11:13 – 11:23 Κατερίνη – Λιτόχωρο1,40 €10 λεπτά