Μετάβαση σε Λεπτοκαρυά: τιμές και δρομολόγια




Ταξιδέψτε από Θεσσαλονίκη προς Λεπτοκαρυά

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 12€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 1 ω 5 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 05:37
 • Τελευταία αναχώρηση: 21:47

Σταθμοί αναχώρησης

 • Θεσσαλονίκη

Σταθμοί προορισμού

 • Λεπτοκαρυά
TrainOSETrainOSE Ηλ 1591 05:37 – 06:42 Θεσσαλονίκη – Λεπτοκαρυά12 €1 ω 5 λεπτάTrainOSETrainOSE Ηλ 1595 08:00 – 09:05 Θεσσαλονίκη – Λεπτοκαρυά12 €1 ω 5 λεπτάTrainOSETrainOSE Ηλ 1593 06:40 – 07:45 Θεσσαλονίκη – Λεπτοκαρυά12 €1 ω 5 λεπτά



Ταξιδέψτε από Λάρισα προς Λεπτοκαρυά

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 4€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 31 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 06:00
 • Τελευταία αναχώρηση: 21:09

Σταθμοί αναχώρησης

 • Λάρισα

Σταθμοί προορισμού

 • Λεπτοκαρυά
TrainOSETrainOSE Ηλ 1590 06:00 – 06:31 Λάρισα – Λεπτοκαρυά4 €31 λεπτάTrainOSETrainOSE Ηλ 1592 07:23 – 07:54 Λάρισα – Λεπτοκαρυά4 €31 λεπτάTrainOSETrainOSE Ηλ 1596 10:43 – 11:14 Λάρισα – Λεπτοκαρυά4 €31 λεπτά


Ταξιδέψτε από Βόλος προς Λεπτοκαρυά

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 5.8€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 2 ω 35 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 05:30
 • Τελευταία αναχώρηση: 23:25

Σταθμοί αναχώρησης

 • Βόλος

Σταθμοί προορισμού

 • Λεπτοκαρυά
TrainOSETrainOSE Λεωφ β573 Απ 590 08:30 – 10:14 Βόλος – Λεπτοκαρυά5,80 €1 ω 44 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Λεωφ β575 Ηλ 2590 11:20 – 13:23 Βόλος – Λεπτοκαρυά6,80 €2 ω 3 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Λεωφ β577 Ηλ 2592 13:40 – 15:21 Βόλος – Λεπτοκαρυά6,80 €1 ω 41 λεπτά1 αλλαγή


Ταξιδέψτε από Τρίκαλα προς Λεπτοκαρυά

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 8.4€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 2 ω 55 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 05:58
 • Τελευταία αναχώρηση: 19:46

Σταθμοί αναχώρησης

 • Τρίκαλα

Σταθμοί προορισμού

 • Λεπτοκαρυά
TrainOSETrainOSE Απ 590 08:35 – 10:14 Τρίκαλα – Λεπτοκαρυά8,40 €1 ω 39 λεπτάTrainOSETrainOSE Des 881 Απ 590 05:58 – 10:14 Τρίκαλα – Λεπτοκαρυά8,40 €4 ω 16 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Des 887 Ηλ 3590 19:46 – 21:40 Τρίκαλα – Λεπτοκαρυά8,40 €1 ω 54 λεπτά1 αλλαγή


Ταξιδέψτε από Σέρρες προς Λεπτοκαρυά

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 18.8€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 4 ω 22 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 11:08
 • Τελευταία αναχώρηση: 11:08

Σταθμοί αναχώρησης

 • Σέρρες

Σταθμοί προορισμού

 • Λεπτοκαρυά
TrainOSETrainOSE Ic 91 Ηλ 2593 11:08 – 15:30 Σέρρες – Λεπτοκαρυά18,80 €4 ω 22 λεπτά1 αλλαγή