Μετάβαση σε Καλαμπάκα: τιμές και δρομολόγια
Ταξιδέψτε από Αθήνα προς Καλαμπάκα

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 14€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 7 ω 27 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 04:56
 • Τελευταία αναχώρηση: 23:55

Σταθμοί αναχώρησης

 • Ρουφ
 • Αθήνα

Σταθμοί προορισμού

 • Καλαμπάκα
TrainOSETrainOSE Des 884 08:20 – 13:18 Αθήνα – Καλαμπάκα14 €4 ω 58 λεπτάTrainOSETrainOSE R/b 1204 Des 884 05:56 – 13:18 Ρουφ – Καλαμπάκα15,10 €7 ω 22 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE R/b 1202 Des 884 04:56 – 13:18 Ρουφ – Καλαμπάκα15,10 €8 ω 22 λεπτά1 αλλαγήΤαξιδέψτε από Θεσσαλονίκη προς Καλαμπάκα

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 5€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 3 ω 53 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 05:13
 • Τελευταία αναχώρηση: 23:00

Σταθμοί αναχώρησης

 • Θεσσαλονίκη

Σταθμοί προορισμού

 • Καλαμπάκα
TrainOSETrainOSE Ταχ.πρ. 601 Απ 561 23:00 – 04:54 Θεσσαλονίκη – Καλαμπάκα11,80 €5 ω 54 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Ηλ 1599 Des 884 10:22 – 13:18 Θεσσαλονίκη – Καλαμπάκα13,40 €2 ω 56 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Ηλ 2599 Des 888 18:37 – 21:36 Θεσσαλονίκη – Καλαμπάκα15,20 €2 ω 59 λεπτά1 αλλαγή


Ταξιδέψτε από Πάτρα προς Καλαμπάκα

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 32.8€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 11 ω 24 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 06:25
 • Τελευταία αναχώρηση: 19:25

Σταθμοί αναχώρησης

 • Πάτρα
 • Αγ. Ανδρέας

Σταθμοί προορισμού

 • Καλαμπάκα
TrainOSETrainOSE Λεωφ λ17ε Des 1325 Ταχ.πρ. 600 Απ 561 15:25 – 04:54 Πάτρα – Καλαμπάκα-13 ω 29 λεπτά3 αλλαγέςTrainOSETrainOSE Λεωφ λ9 Des 1315 Ic 56 Des 886 10:15 – 19:25 Πάτρα – Καλαμπάκα-9 ω 10 λεπτά3 αλλαγέςTrainOSETrainOSE Λεωφ λ11ε Des 1319 Ic 58 Des 888 12:25 – 21:36 Πάτρα – Καλαμπάκα-9 ω 11 λεπτά3 αλλαγές


Ταξιδέψτε από Peiraiéfs προς Καλαμπάκα

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 15.1€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 7 ω 58 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 04:44
 • Τελευταία αναχώρηση: 22:17

Σταθμοί αναχώρησης

 • Πειραιάς

Σταθμοί προορισμού

 • Καλαμπάκα
TrainOSETrainOSE R/b 1202 Des 884 04:44 – 13:18 Πειραιάς – Καλαμπάκα15,10 €8 ω 34 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE R/b 1204 Des 884 05:44 – 13:18 Πειραιάς – Καλαμπάκα15,10 €7 ω 34 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Des 1302 Des 884 06:17 – 13:18 Πειραιάς – Καλαμπάκα15,10 €7 ω 1 λεπτά1 αλλαγή


Ταξιδέψτε από Λάρισα προς Καλαμπάκα

Τρένα

 • Καλύτερη τιμή: 5.8€

 • Διάρκεια ταξιδιού: 2 ω 17 λεπτά

 • Πρώτη αναχώρηση: 00:43
 • Τελευταία αναχώρηση: 20:16

Σταθμοί αναχώρησης

 • Λάρισα

Σταθμοί προορισμού

 • Καλαμπάκα
TrainOSETrainOSE Ταχ.πρ. 601 Απ 561 00:43 – 04:54 Λάρισα – Καλαμπάκα5,80 €4 ω 11 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Ηλ 1599 Des 884 11:59 – 13:18 Λάρισα – Καλαμπάκα6 €1 ω 19 λεπτά1 αλλαγήTrainOSETrainOSE Απ 561 03:25 – 04:54 Λάρισα – Καλαμπάκα6,80 €1 ω 29 λεπτά